Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Adaptace studijních a výukových materiálů k předmětům Nukleární medicína 1, Nukleární medicína 2, Klinická nukleární medicína, Radionuklidové vyšetřovací metody, Nukleární medicína pro studenty se SP
Id projektuIRP202002
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
AnotaceJedná se o adaptaci stávajících studijních materiálů pro studenty se SP na Lékařské fakultě Ostravské univerzity studijního oboru Zobrazovací metody, předmětů Nukleární medicína 1, Nukleární medicína 2, Klinická nukleární medicína, Radionuklidové vyšetřovací metody, Nukleární medicína pro studenty se SP s vypracováním aktualizované studijní opory a s adaptací výuky ve formě přípravy video přednášky. Kódy předmětů: UZM/NMRA1+UZM/3MRK1+UZM/3MRP1; UZM/NMRA2+UZM/4MRK2; UZM/KNMRK+UZM/KNMRA; UZM/RADNU; UZM/NUKLF+UZM/9NUKL.