Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech
Id projektuCRP 2020
Hlavní řešitelIng. Lucie Fremrová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceOstravská univerzita se od začátku podílela na realizaci projektu celostátního portálu o vědě, výzkumu a vysokém?školství ? magazínu?Universitas.cz, díky němuž zapojené vysoké školy nastartovaly spolupráci v oblasti sdílení zkušeností při komunikaci klíčových témat směrem k cílovým skupinám. Tato platforma v současné době sdružuje interní stakeholdery zapojených VŠ a klade si za cíl rozšířit svou síť o vnější zainteresované strany. Toho lze dosáhnout vytvořením partnerské sítě s partnery v regionech.