Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR
Id projektuCRP 2020
Hlavní řešitelIng. Lucie Fremrová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt navazuje na CRP 2019 ?Posílení vedoucí role univerzit v procesu přípravy a realizace Noci vědců v ČR s celonárodní působností?, díky kterému se podařilo vybudovat funkční platformu popularizátorů vědy a výzkumu mezi českými vysokými školami a posílit tak jejich roli v této oblasti. Tento navazující projekt má za cíl rozšířit programovou i koordinační působnost vysokých škol v Noci vědců za účelem profesionalizace akce na regionální i národní úrovni a posílit roli vysokých škol jakožto významných popularizátorů vědy a výzkumu nejen ve spojení na Noc vědců, ale také prostřednictvím dalších akcí a aktivit. V neposlední řadě má projekt umožnit vysokým školám rozšířit svou působnost v oblasti popularizace vědy a výzkumu v online prostředí, ať již formou magazínu vysokých škol universitas.cz, tak například i zřízením oficiálního profilu akce Noc vědců na sociální síti Twitter nebo YouTube kanálu. Rozvoj společné komunikační platformy a zvyšování kompetencí jednotlivých zástupců univerzit v oblasti popularizace a prezentace vědecko-výzkumné činnosti jsou hlavními aktivitami projektu. Hlavními cíli pak jsou posílení pozice univerzit v oblasti vědy a výzkumu, zvýšení zájmu o vědu a výzkum, zvýšení zájmu o studium na VŠ a aktivní vědecko-výzkumnou činnost, stejně jako posílení společenské prestiže univerzit.