Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inkubátor projektového managementu mezinárodních grantů
Id projektuCRP 2020
Hlavní řešitelMgr. Helena Repaňová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt vychází z nezkušenosti zapojených vysokých škol s podáváním projektových žádostí do mezinárodních grantových výzev, přestože tyto školy mají dobrý VaV potenciál uplatňující na poli národních grantů. Nezkušenost v nadnárodní oblasti pramení z chybějícího nebo nezkušeného specializovaného projektového týmu, který by měl dostatečné znalosti a dovednosti. Cílem projektu je vytvoření projektového servisu v oblasti významných mezinárodních grantů jako je Horizon 2020, resp. navazující Horizon Europe. V rámci stávajících projektových center vyprofilovat senior a junior project managery, vytvořit funkční strukturu projektového servisu pro oblast mezinárodních grantů a manažery v uvedené oblasti proškolit formou kurzů, zahraničních stáží a workshopů. Všechny zapojené partnerské školy řeší podobnou situaci, jak posílit projektový tým, jak vytvořit zkušený projektový servis pro mezinárodní granty, jak podpořit excelentní VaV centra poskytnutím dobrého projektového servisu na zahraniční úrovni. Vzájemným sdílením zkušeností prostřednictvím některých aktivit se zvýší efektivita vytvoření project supportu.