Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí
Id projektuTL03000005
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období4/2020 - 12/2022
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ÉTA
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je vyvinout Metodiku optimalizace nastavení komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí. Tento cíl bude naplněn ve třech subcílech v případové studii města Ostrava: 1. zhodnocení nastavení procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava a stanovení doporučení; 2. pilotáž stanovených doporučení v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb a tvorba podkladových analýz ve městě Ostrava; 3. optimalizace metodik nastavení procesů a vyhodnocení dopadů komunitního plánování ve městě Ostrava. Projekt využije multidisciplinární synergie SHUV a STEM.