Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hledání ztraceného času?
Id projektuSMO
Hlavní řešitelMgA. Václav Rodek, ArtD.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na vystavování tvorby umělců, která nepatří k oficiální umělecké scéně. Je to jakési odkrývání a mapování souběžných proudů umění s viditelnou a oceňovanou současnou tvorbou. Hlavní cílem projektu je otázka, co je to umělecká tvorba a co vlastně pudí umělce ke tvorbě. Je to ocenění, prestiž, nebo pud tvořit i za cenu netečností okolí. Je umění jen jakousi reciproční nástavbou nebo patří spíše k filozofické podstatě člověka. Velice často se stává, že umělci mají období ?přestávky? ve své tvorbě. Může to být období nazývané tvůrčí krize, tvůrčí klid nebo čas nabírání nových podnětů. To je naprosto běžné. Jsou však i situace, ve kterých jsou umělci nuceni tvorbu omezit, nebo úplně zastavit, ať je to z jakýchkoliv důvodů. To může vést k přeevidování životních hodnot a duch tvorby se může z osobnostně důležitých zájmů vytratit. Některé osobnosti i přes toto zastavení dokážou znovu tvořit a pokračovat i v rozvíjení tvůrčího myšlení. Jsou i další osobní pohnutky, které mohou tvorbu autora odklonit od produkčního prostředí. Zde se opět setkáváme s fenoménem dnešní doby a to je výraz umělecký provoz. Komorním formátem výstav a kurátorským výběrem vystavených děl postaveném na citlivé komunikaci s autorem, se v projektu snažíme dosáhnout vyrovnaných podmínek pro projekci výtvarných kvalit a myšlenek, možná trochu poeticky nazvaného, vedlejšího, nebo podzemního proudu umění. Ten je však zásadní ve své podstatě pokračovat a ovlivňovat umění jako takové.