Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami
Id projektuCRP 2020
Hlavní řešitelMgr. Helena Repaňová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na zvýšení odborných znalostí projektových pracovníků, resp. osob zapojených do projektového procesu v rámci VŠ, včetně klíčového prvku, kterým je přenos a aplikace zkušenosti a dobré praxe dovnitř zapojených VŠ. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny a budou dostupné všem zapojených VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v činnosti zapojených VŠ v rámci aplikace legislativních pravidel, dotačních pravidel pro efektivní využívání dotačních zdrojů. Výstupy ze společných odborných školení a interních seminářů (know-how, postupy, procesy, pravidla, které bude uchováno ve formě analýz, zápisů a jiné formy dokumentace), databáze hodnotitelů a mapa dotačních příležitostí bude přístupné i po skončení realizace projektu a rovněž dále využíváno pro interní potřeby každé zapojené VŠ jako nástroj pro uchování znalostí a know-how, zefektivnění a plnění požadavků legislativy, pravidel poskytovatelů a dalších předpisů.