Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Závěrečná evaluace projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend"
Id projektuDNS 05 (2019/08)
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2020 - 4/2021
PoskytovatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Stavukončený
AnotaceCílem závěrečné evaluace systémového projektu je: vyhodnocení výsledků dosažených obcemi spolupracujícími s MPSV u podpořených klientů v rámci projektu; vyhodnocení podpory systémového projektu MPSV a formulace doporučení pro MPSV,příp. jiné státní orgány pro další poskytování podpory obcím a dalším subjektům při tvorbě a realizaci sociálního bydlení prostřednictvím systémových projektů; vyhodnocení dopadů, procesů a limitů místních systémů sociálního bydlení v obcích spolupracujících s MPSV i ve srovnávacím vzorku obcí a jejich následná komparace;formulace doporučení pro další implementaci státní politiky podpory a rozvoje sociálního bydlení.