Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji
Id projektu03557/2019/ŠMS
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období9/2019 - 1/2021
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
AnotaceCentrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (dále jen CVVPT) je platformou Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (dále jen PřF OU). S podporou MSK budou vytvořeny nové aktivity tohoto centra: 1) individuální projekty nadaných žáků SŠ MSK cílící na rozvoj jejich osobních teoretických a praktických dovedností při přípravě a realizaci výzkumu. Žáci budou pod vedením vysokoškolského lektora či v rámci týmu pracovat na dílčích výzkumných tématech v oblasti biologie, fyziky, geografie, chemie či informatiky. Unikátním atributem této aktivity je ?vtáhnutí? žáků SŠ do reálného výzkumu od počáteční přípravy designu až po finální zpracování výsledků do podoby možných vědeckých výstupů. Tyto individuální projekty bude mít každoročně možnost absolvovat minimálně 10 žáků. Každý ze žáků vypracuje v rámci roku pracovní protokoly či jednoduché metodiky, které budou exaktně monitorovat jeho činnost a poslouží jako materiál pro vytvoření ?manuálu? začleňování nadaných žáků SŠ MSK do vědeckého výzkumu jakožto prvotního dokumentu tohoto typu. Žáci budou získáváni na základě již dříve realizvaných projektů, ze spolupracujících škol, na základě osobních kontaktů a doporučení, ale také na základě představení aktivit Centra na chystané podzimní konferenci, kterou pořádá MSK. 2) realizace akreditovaného kurzu ?Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky na všech stupních škol?, jejímž cílem je systémový přístup k podpoře a vzdělávání učitelů nadaných žáků (kurz je akreditován na MŠMT). Jedná se o systematickou podporu nadaných žáků SŠ prostřednictvím informovaných učitelů ze SŠ MSK a o edukaci koordinátorů péče o nadané z řad učitelů SŠ. První kurz je plánován na začátek školního roku 2019/2020 (září 2019, následně pak vždy v 5-ti po sobě navazujících lekcích v přibližné frekvenci 1x za 3 týdny), další kurz proběhne ve 2. pololetí 2019/2020. Kurzu se může zůčastnit jakákoliv učitel SŠ z MSK, který bude mít o tento kurz zájem.