Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Literární obraz regionu 1918-2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko) osobnosti, události, instituce, místa, texty
Id projektuDG20P02OVV020
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období3/2020 - 12/2022
PoskytovatelProgram NAKI
Stavukončený
AnotaceProjekt řeší otázky, jak v XXI. století, v období informačního přetlaku a dezinformačních vln, utvářet, rozvíjet, podporovat poznání a vztah veřejnosti k regionu, k jeho literárnímu, charakteru, k jeho kulturní identitě. Identifikuje události, instituce, osobnosti, texty, které se podílejí na vytváření rysů a hodnot literárně identifikujících prostor severovýchodní Moravy a českého Slezska. Projekt zintenzivní a rozšíří spolupráci výrazných institucí regionu - Slezského zemského muzea, Památníku Petra Bezruče, Knihovny města Ostravy, regionálního centra Jana Balabána, Antikvariátu Fiducia a Filozofické fakulty Ostravské univerzity - Centra regionálních studií. Hlavním cílem je prostřednictvím klíčových osobností, událostí, institucí, míst a textů vymezit identitu regionu v období jednoho století a představit ji prostřednictvím mapy, výstavy a slovníku.