Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Recepce francouzských avantgard v českém meziválečném divadle
Id projektuGA20-22490S
Hlavní řešitelMgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceProjekt se zaměřuje na recepci francouzských avantgard v českém meziválečném divadle. Téma dosud nebylo souvisleji zkoumáno a o nemálo inscenacích vycházejících z této recepce jsou dostupné jen dílčí informace, byť jde mnohdy o zásadní počiny (například Ubu král). Souvisleji reflektována nebyla ani recepce francouzské avantgardy v české kultuře, přestože ta je jedním z nejdůležitějších zdrojů, z nichž české meziválečné umění čerpá. Projekt se v první fázi zaměří na kulturní klima a reflexi, z nichž počiny pro divadlo vyrůstaly (recepce a interpretace avantgard v českém prostředí, kontakty představitelů českých avantgard zaměřujících se na divadlo s Francií). Jeho těžištěm bude specificky divadelní tematika: překlady a interpretace her francouzských avantgard, rekonstrukce inscenací a jejich recepce. Výzkum bude především archivního rázu (ČR, Francie). Výstupy z projektu budou dvě studie v časopisech zařazených do databáze Scopus, účast na dvou konferencích a odborná kniha.