Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Participace dětí v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé
Id projektuGAČR 20-12790S
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavv udržitelnosti
AnotaceProjekt se věnuje participaci nezletilých dětí v soudních řízeních, kterých jsou účastníky.Participace, konkrétně zjištění názoru nezletilého dítěte, je nedílnou součástí uplatnění nejlepšího zájmu dítěte, které by mělo být předním hlediskem při jakémkoliv rozhodování o dítěti. Česká legislativa umožňuje několik způsobů zjišťování názoru dítěte, přičemž od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je stanovena věková hranice 12 let věku dítěte, od níž se má z to, že dítě je schopno vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. V České republice nebylo dosud empiricky zkoumáno, jakým způsobem se názor dítěte v řízeních, jež se ho týkají, fakticky zjišťuje a zda se bere v úvahu v rozhodnutích, jež mají na další život dítěte vliv. Realizace participačního práva dítěte je nedílnou součástí dodržení principu rozhodování v nejlepším zájmu dítěte, což je přední hledisko každého rozhodnutí o dítěti. Cílem projektu bude pomocí kvantitativního výzkumu zjistit, zda a jakým způsobem se názor dítěte v soudních řízeních, jež se ho týkají, zjišťuje, a jakým způsobem se zjištěný názor dítěte bere v rozhodnutích v úvahu.