Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
We are not Detroit
Id projektuČNFB 2019
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jiří Surůvka
Období8/2019 - 10/2019
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
AnotaceNa pozvání kurátora galerie ?Alte post? města Neuss (souměstí Düsseldorfu) v Německu, pana Klause Richtera, jsme sestavili projekt výstavy uměleckých artefaktů současných pedagogů Fakulty umění Ostravské univerzity doc. Mgr. Jiřího Surůvky a MgA. Barbory Mikudové a dvou absolventů ateliéru Video-multimédia-performance MgA. Martina Froulíka a MgA. Jana Výtisky. Půjde o cyklus cca 40 obrazů, digitálních tisků a objektů, včetně videoartu. Všichni jmenovaní vystavující jsou spojeni s ateliérem Video-multimédia-performance Fakulty umění Ostravské univerzity, ale jejich tvorba je akceptovaná v celorepublikovém kontextu. Hostící instituce je zřizovaná městem Neuss a má v prostoru Severního Porýní Vestfálska významné postavení. My si slibujeme od této historicky první výstavy propagující genius loci Ostravy a její umělecké školství v západní části Německa (která má podobnou industriální historii jako Ostravsko), že tato akce může mít potenciál poznávání kultury obou regionů a navázat širší vzájemné vztahy mezi nimi. Ostatně mnozí umělci z Düsseldorfu, Neussu a Kolína n. R. už v Ostravě vystavovali nebo participovali na festivalu Malamut apod. a náš výstavní projekt je již praktickým recipročním důsledkem těchto vztahů.