Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v MSK
Id projektu02_18_067 OPVVV_DIGI II
Hlavní řešitelMgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.
Období11/2019 - 10/2022
PoskytovatelKatedra informač. a komunik. technologií, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je posílit metodickou a technickou připravenost učitelů ZŠ pro využívání digitálních technologií ve výuce. Pro naplnění cíle bude vytvořen 30 hodinový vzdělávací program s 5 moduly. Každý modul bude tvořen obecnou a speciální částí specifikovanou podle zaměření (1. st., 2. st.). Pro řešení metodických otázek vznikne Poradenský portál. Vzdělávání bude realizováno jako kombinace prezenční skupinové výuky na zapojených školách, distanční výuky a individuálního vzdělávání.