Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití ontologií při refaktorování informačních systémů a v nových přístupech k rozhodování
Id projektuSGS06/PřF/2019
Hlavní řešiteldoc. Ing. František Huňka, CSc.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt z větší části navazuje na průběžné výsledky řešení projektu SGS z roku 2018. Je zaměřen na využití podnikové ontologie při refaktorování informačních systémů. Dalším cílem projektu je definování a aplikace nových rozhodovacích přístupů. Tyto rozhofdovací přístupy se týkají rozhodnutí, zda daný rys, nebo charakteristika identifikuje nějakou ucelenou skupinu objektů. Jako podniková ontologie je využívána ontologie DEMO, která využívá k zachycení činností podniků transakce, ze kterých je pak sestaven podnikový proces. Získané výsledky budou jednak ve formě návrhu konkrétních implementací a dále pak ve formě publikovaných příspěvků na odborných konferencích a v odborných časopisech.