Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vybrané problémy ekologie a fylogeneze modelových skupin hmyzu
Id projektuSGS13/PřF/2019
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt řeší dílčí otázky ekologie, etologie a fylogeneze vybraných skupin hmyzu v návaznosti na dlouhodobé výzkumné cíle dvou zainteresovaných výzkumných týmů pod vedením doc. P. Drozda a doc. A. Dolného. V rámci projektu je definováno celkem 12 konkrétních výzkumných cílů, které jsou tematicky vymezeny okruhy: 1) populační charakteristiky a habitatové preference vybraných rodů vážek; 2) ekologické interakce vybraných taxonů hmyzu ve vztahu k biodiverzitě. Jednotlivé cíle korespondují s tématy řešenými v rámci dizertačních prací jednotlivých spolunavrhovatelů.