Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Systémy s umělou inteligencí
Id projektuSGS05/PřF/2019
Hlavní řešitelprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVýzkumem v umělé inteligenci se zabývá stále více lidí a technologické firmy do něj investují stále více prostředků. Naše znalosti o tom, jak vytvářet systémy s umělou inteligencí, rychle rostou. Toto je dále podpořeno výrazným růstem výkonu počítačů, který tyto systémy dokážou velmi dobře zužitkovat. Tento projekt je pokračováním projektu SGS04/PŘF/18. Projekt je orientován na výzkum v oblasti umělé inteligence, zejména na uplatnění metod a nástrojů umělé inteligence v aplikacích, např. v autonomních robotických systémech, inteligentních domech apod. Výstupy projektu navazují na výsledky členů řešitelského týmu. Hybridní přístupy založené na metodách z oblasti umělé inteligence, zejména metod patřících do softcomputingu (neuronové sítě, evoluční techniky, rozhodování za neurčitosti atd.) umožní vytvoření interdisciplinárních adaptivních metod s využitím výhod jednotlivých přístupů uplatnitelných v systémech s umělou inteligencí. Tyto vytýčené cíle korespondují s výzkumným zaměřením PřF OU, konkrétně navazují na směr výzkumu PřF vedeným pod KIP: Soft Computing pro IT.