Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Restrukturalizace zaostávajících měst a regionů
Id projektuSGS16/PřF/2019
Hlavní řešitelMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV současnosti můžeme pozorovat dynamickou polarizaci uvnitř států, a to jak na úrovni měst, tak i celých regionů, která vede k narůstání rozdílů v ekonomické výkonnosti, prohlubování sociálních problémů a snižující se kvalitě života obyvatelstva, což problematizuje harmonický rozvoj území a společnosti jako celku. Na jedné straně tak vznikají velmi úspěšné regiony a města, která jsou na vrcholu tohoto systému a dokáží těšit ze své dominantní pozice. Na druhé straně se nachází ekonomicky zaostávající regiony, které se potýkají s dlouhodobými problémy nebo je u nich pozorovaný proces periferializace. Tato problematika se často odvíjí od odlišné pozice různých měst a regionů v globálním hierarchickém systému. Tento princip lze zjednodušeně demonstrovat na globálním systému měst, kdy se na vrcholu pomyslného spektra nacházejí tzv. global cities, která mají nejlépe vyvinuté schopnosti inovovat, získávají největší podíl na světovém kapitálu a investicích, neboť se zde nachází centrály světových hráčů na poli finančnictví, médií a high-tech odvětví. Zároveň jsou relativně výrazně úspěšnější v atrakci a udržení talentů. Lze říci, že globální města takto extrahují zdroje z periferních měst, která jsou pak nucena mezi sebou soupeřit na posledních příčkách zmíněné hierarchie. V širším pohledu lze říci, že na dně tohoto systému se nacházejí i smršťující se města, která mají rovněž podřízenou pozici v globálním systému měst, neboť postrádají schopnost akumulovat kapitál, generovat investice a poskytovat moderní komunikační infrastrukturu. Tato celková ekonomická poddimenzovanost se následně projevuje také ve snížené schopnosti veřejného sektoru nepříznivou situaci řešit. Předložený projekt se z různých pohledů zabývá studiem těchto disproporcí a snaží objasnit mechanismy vedoucí k zaostávání regionů a měst a hledá odpovědi na možnosti jejich restrukturalizace.