Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Reprezentace znalostí a dolování znalostí
Id projektuSGS04/PřF/2019
Hlavní řešitelPhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZnalosti o modelovaném světě musejí být reprezentovány takovou formou, aby z nich bylo možno odvozovat další znalosti. Aby systém mohl být inteligentní, je potřeba, aby disponoval strojově využitelnými znalostmi. Aby bylo možno pracovat se znalostmi v podobě vhodné pro počítačovou implementaci, je třeba zavést určitý formalismus X reprezentační jazyk schopný odrážet vztah mezi znalostmi o světě uloženými v lidských myslí a formálními prostředky zapsaných znalostí. Znalosti o modelovaném smětě nejenže zaznamenáváme, ale musíme s těmito znalostmí i pracovat. Smyslem dolování dat bude zde každá množina reálných objektů a jevů, která má své zákonitosti, své zařazení do hierarchie světa, svou klasifikaci na podtypy, své vztahy k okolí. Poznávání všech těchto skutečností je naším cílem.