Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora experimentů a výzkumné činnosti studentů zaměřených na studium odolnosti asimilačního aparátu vyšších rostlin
Id projektuSGS01/PřF/2019
Hlavní řešitelMgr. Jakub Nezval, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt podpoří aktivní zapojení vybraných studentů do výzkumu realizovaného skupinou biofyziky (KFY, PřF, OU), a to konkrétně do směru zabývajícího se dopady environmentálních (stresových) faktorů na fyziologické, biochemické a molekulárně-biologické parametry asimilačního aparátu rostlin a studiem odolnosti rostlin vůči negativním vlivům prostředí (procesy aklimace, cross-aklimace atd.). Do projektu bude zapojen jeden student 1. ročníku magisterského studia (R. Pech) a dva studenti 1. ročníku doktorského studia (A. Volná, O. Dlouhý). Cílem projektu je zejména motivovat studenty k samostatnému plánování a provedení experimentů, které jsou částečně či zcela nad rámec jejich diplomových nebo disertačních prací, avšak jsou s nimi tematicky nebo metodicky spjaty. Práce studentů bude vedena dvěma akademickými pracovníky (J. Nezval, I. Kurasová). Mimo to si projekt klade za cíl zvýšení povědomí studentů o práci ve výzkumných týmech, přičemž budou kladeny vysoké nároky na kvalitu, úroveň zpracování a prezentaci získaných výsledků. Studenti se zdokonalí nejen v prezentaci vlastních prací (formou přednášek na seminářích, případně konferenci), ale i v systematické činnosti vedoucí k přípravě manuskriptu v kvalitě odpovídající publikaci v impaktovaných odborných časopisech.