Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nové trendy v adsorpční dekontaminaci vod.
Id projektuSGS07/PřF/2019
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se formou sedmi podprojektů zabývá různými aspekty adsorpční dekontaminace odpadních vod. Jeho dílčí části jsou zaměřeny na identifikaci velikosti pórů obsazovaných různými adsorbáty, sorpční vlastnosti grafitického nitridu uhlíku a aktivovaných strusek, kinetiku kondenzace resorcinolu s formaldehydem, zkapalnění celulózy pro přípravu uhlíkatých adsorbentů a kinetiku povrchové oxidace uhlíku. Část projektu je také věnovaná přípravě aparatury pro studium fotodegradačního odbourávání organických polutantů.