Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nové trendy v adsorpční dekontaminaci vod.
Id projektuSGS07/PřF/2019
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se formou sedmi podprojektů zabývá různými aspekty adsorpční dekontaminace odpadních vod. Jeho dílčí části jsou zaměřeny na identifikaci velikosti pórů obsazovaných různými adsorbáty, sorpční vlastnosti grafitického nitridu uhlíku a aktivovaných strusek, kinetiku kondenzace resorcinolu s formaldehydem, zkapalnění celulózy pro přípravu uhlíkatých adsorbentů a kinetiku povrchové oxidace uhlíku. Část projektu je také věnovaná přípravě aparatury pro studium fotodegradačního odbourávání organických polutantů.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub