Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovativní metody ve výuce chemie
Id projektuSGS01/PřF/2019-2020
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se zabývá inovativními metodami ve výuce chemie (např. badatelsky orientovanou výukou, projektovou výukou), které využívají úlohy podporující čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost. Úlohy budou připravovány studenty učitelství, čímž dojde k výrazné podpoře cílů SGS, tj. posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů směřující k jejich intenzivnímu zapojení do problematiky řešené v rámci týmové výzkumné a vývojové činnosti. Úlohy budou ověřovány žáky základních a středních škol v rámci tzv. badatelských dnů realizovaných na katedře chemie, nebo v rámci školních a mimoškolních aktivit. Výsledky ověřování budou kvalitativně a kvantitativně zpracovány a poslouží jako podklad pro publikační výstupy projektu včetně diplomových prací. Projekt navazuje na výsledky řešení projektu SGS03/PřF/2017-2018 Badatelsky orientovaná výuka jako prostředek pro rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků.