Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dynamika struktury rezistomu v odpadní vodě, pokročilý výzkum nekanonických DNA struktur a analýzy genové exprese dehydrinů u máku setého
Id projektuSGS09/PřF/2019
Hlavní řešitelMgr. Tereza Stachurová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se zabývá výzkumem tří tematických oblastí: mikrobiologie, molekulární biologie a rostlinné genetiky. Cílem mikrobiologické oblasti bude sledovat časovou změnu struktury rezistomu v odpadních vodách, kvantifikovat geny rezistence s využitím real-time PCR a identifikovat bakteriální kmeny pomocí NGS sekvenace. V molekulárně biologické části bude hlavím cílem komplexní výzkum nekanonických DNA struktur (zejména nově popsaných vícepatrových G-kvadruplexů a proteinů, které s nimi mohou interagovat) na bioinformatické i laboratorní úrovni. V rámci rostlinné genetiky bude výzkum zaměřen na hodnocení exprese genů spojených s abiotickým stresem suchem a akumulace odpovídajících proteinů pomocí molekulárně biologických metod a bioinformatiky.