Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Strojové učení a fuzzy logika v biologii II
Id projektuSGS06/ÚVAFM/2019
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTento projekt by měl pomocí fuzzy modelování a strojového učení pokračovat ve vývoji nových metodických postupů jak správně a co nejpřesněji identifikovat jednotlivé druhy organismů a vývoji aplikací určených ke sledování živočišných druhů (vážky, rovnokřídlí, obojživelníci a plazi). Projekt přímo navazuje na již proběhlé výzkumy, které ukázaly potenciály metod jako rozpoznání druhů z obrazu, rozpoznání druhů pomocí zvuku či rozpoznání druhů na základě souboru nálezových a environmentálních dat. Hlavní cíle projektu budou proto následující:1. Využití fuzzy logiky a strojového učení při práci s obrazovým materiálem a hrubými daty jakožto prostředku pro zlepšení klasifikačního algoritmu ve freeware aplikaci, Lovec vážek CZ2. Využití fuzzy logiky a strojového učení při tvorbě freeware aplikace, určovacího klíče obojživelníků a plazů ČR3. Využití fuzzy logiky a strojového učení při tvorbě freeware aplikace, určovacího klíče rovnokřídlého hmyzu ČR4. Vytvoření webové mapové aplikace pro jednoduché získání environmentálních dat z konkrétních GPS bodů5. Praktické využití fuzzy logiky pro jazykovou interpretaci biologických datVýzkum bude probíhat ve spolupráci Katedry biologie a ekologie s Katedrou informatiky a počítačů a Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Výstupem projektu bude nová metodika identifikace druhů využitelná například v aplikaci Lovec vážek CZ, aplikace určená k identifikaci rovnokřídlého hmyzu, obojživelníků a plazů ČR, publikace v impaktovaném vědeckém časopise a prezentace na vybraných konferencích (např. na Mezinárodním odonatologickém kongresu 2019).