Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Metody a techniky předzpracovaní v úlohách analýzy dat
Id projektuSGS05/ÚVAFM/2019
Hlavní řešitelMgr. Vojtěch Molek
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt částečně tematicky navazuje na ?Zpracování obrazu metodami soft computingu? a dále zahrnuje nové oblasti s důrazem na metody předzpracování dat. Nosnými tématy projektu jsou: redukce dimenzionality, úlohy rozpoznávání, pojmy blízkosti a studium neuronových sítí. Redukce dimenzionality bývá často spojována s úlohami rozpoznávání a úlohy rozpoznávání s pojmem blízkosti, proto se projekt zaměřuje na podtémata jako je nastavování blízkosti, shlukování, segmentování, nelokální operátory, komplexní sítě, výkonnost konvolučních neuronových sítí a generování trénovacích dat. Cílem projektu je nejen rozvíjení teoretických metod ale i vytváření praktického, aplikačního řešení. Výsledky projektu budou prezentovány na zahraničních a domácích konferencích.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub