Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovativní modifikace vybraných variant algoritmu diferenciální evoluce
Id projektuSGS04/ÚVAFM/2019
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceGlobální optimalizace je v době rozvoje informačních technologií vyžadována v mnoha vědních i komerčních oblastech, a stejně tak například ve zdravotnictví. Problém globální optimalizace je možné řešit různými přístupy, avšak mezi velmi oblíbené se v posledních létech řadí zejména Evoluční algoritmy (EA). Tyto metody jsou modely systémy přírody a mezi zásadní zástupce patří algoritmus diferenciální evoluce (DE). To, že je algoritmus DE výkonný optimalizátor, dokazuje mnoho nově vznikajících variant a nepřeberné množství reálných aplikací těchto metod. Mezi kritéria účinnosti evolučních algoritmů lze zařadit rovněž světové soutěže, ve kterých se varianty DE pravidelně umísťují na předních pozicích.Cílem tohoto projektu je inovovaný vývoj pokročilých variant algoritmu DE a jejich aplikace. Prvním dílčím cílem je inovace mechanismu kontroly diverzity populace v DE, který byl vyvíjen v předchozích projektech. Mezi nové kroky inovace lze zařadit například striktní zásah do aktuální populace s cílem dosáhnout požadované úrovně diverzity.Vedle kontroly diverzity je druhým dílčím cílem projektu vývoj inovovaných variant spolupracujících (paralelních) variant algoritmu DE s důrazem na hlubší studium nastavení parametrů. Modely vyvinuté v rámci předchozích projektů se ukázaly jako úspěšné, v rámci algoritmů tohoto projektu bude studován vliv nastavení parametrů.Část výzkumu bude rovněž věnována vývoji nových adaptivních pravidel pro nastavení řídicích parametrů algoritmu DE, tj. hodnot F a CR. Metodika vývoje nových variant algoritmů DE je založena v prvé řadě na porovnání nových metod se stávajícími state-of-the-art algoritmy. Jako kritérium k porovnání budou aplikovány jednak testovacích (cíleně vytvořených) úloh a rovněž reálné úlohy. Důraz je kladen na reálné aplikace, což je hlavním záměrem vývoje optimalizačních technik.