Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fuzzy modelování: rozvoj aktuálních teoretických základů a vybraných aplikací IX
Id projektuSGS03/ÚAFM/2019
Hlavní řešitelIng. Pavel Rusnok, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTímto projektem navazujeme na dlouhou historii SGS projektů zabývajících se oblastí fuzzy modelování z teoretického i aplikačního hlediska. Budeme studovat kompozice fuzzy relací s nedefinovanými hodnotami a aplikovat je v oblasti klasifikace dat. Hodláme se rovněž zaměřit na výzkum fuzzy asociačních měr a lazení hyper parametrů fuzzy asociační regrese. Dále budeme zkoumat klasickou a fuzzy topologickou dynamiku. Budeme studovat systematicky aproximace Zadehova rozšíření pro různé třídy funkcí. Prozkoumáme vztahy mezi vybranými intermediálními kvantifikátory. Budeme modelovat multivarietní ekonomické časové řady pomocí již vyvinutých metod na Ústavu pro Výzkum a Aplikace fuzzy modelování. V neposlední řadě prozkoumáme možnosti zobecnění klasické svazové fuzzy transformace a rozšíření Ekelandova variačního principu.