Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aplikace fuzzy přístupů pro hodnocení kompetencí a vývoj adaptivního webu II
Id projektuSGS01/ÚVAFM/2019
Hlavní řešitelRNDr. Bogdan Walek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci tohoto projektu, který navazuje na projekt z minulého roku, chceme pokračovat v návrhu, realizaci a ověření fuzzy přístupů v oblasti hodnocení kompetenci a v oblasti vývoje adaptivního webu. V oblasti hodnocení kompetencí budeme pokračovat ve vývoji a ověření systému pro hodnocení různých vlastností a kompetencí osob. V oblasti vývoje adaptivního webu budeme pokračovat při vývoji systému pro adaptivní zobrazení obsahu na webových stránkách na základě uživatelských preferencí a uživatelského chování na webu. Dále se zaměříme na vývoj a ověření hierarchického systému pro optimalizaci dynamického systému řízení dopravních křižovatek. Dále se zaměříme na vývoj víceuživatelského rozhraní pro možnost zpracování jazykového popisu pomocí serverové verze LFLC. V rámci projektu bude navázáno na dosavadní výsledky a zkušenosti dosažené při návrhu a realizaci různých fuzzy expertních systémů.