Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Význam genetických faktorů u karcinomu prsu
Id projektuSGS09/LF/2019
Hlavní řešitelMgr. Petra Riedlová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceKarcinom prsu (ca) je po nádoru kůže nejčastěji se vyskytující nádor v ženské populaci. Jedná se v současnosti o jeden z největších epidemiologických problémů v problematice nádorového onemocnění. Každoročně onemocní přibližně 6500 žen a incidence se neustále zvyšuje. V porovnání s Evropou se s tímto onkologickým onemocněním umisťuje ČR na 15. místě v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, v porovnání se světem na místě 19. Mortalita stagnuje, či se mírně snižuje. Pravděpodobně je to dáno stále se zdokonalující léčbou a také zvyšující se prevencí. Vzhledem k faktu, že incidence ca prsu neustále roste, je důležité se zabývat rizikovými faktory, které ovlivňují její vznik. Mezi známé rizikové faktory patří i genetika. Hereditární forma nádoru se uplatňuje v 5-10 %. Tato forma je spojena s výskytem mutací ve dvou nejvýznamnějších a nejznámějších genech ? BRCA1 a BRCA2. Ve studii bude provedena molekulárně genetická analýza v souboru 2046 osob ke zjištění přítomnosti patogenní sekvenční varianty v genech BRCA1 nebo BRCA2,budou zhodnoceny u jejich asymptomatických příbuzných možnosti preventivní péče a zdravotní rizika a také zjištění a potvrzení výše celoživotního rizika vzniku ca prsu u probandů s detekovanou mutací v genech BRCA1 nebo BRCA2.