Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv ročního nošení barefoot obuvi na biomechanické parametry dolních končetin při chůzi
Id projektuSGS06/LF/2019
Hlavní řešitelMgr. Eliška Zahutová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePojem barefoot obuv (bosá obuv) se v posledních deseti letech stal hojně diskutovaným, ale zároveň kontroverzním tématem. Zdraví jedinci, ale i lidé z řad s pohybovými obtížemi vyhledávají alternativy v prevenci i v léčbě. Barefoot obuv, která se blíží vlastnostmi bosému chodidlu, je schopna pomoci i uškodit (Franklin et al., 2015). Subjektivní zkušenost jedinců nelze adekvátně uchopit odbornou veřejností a proto se názory na využití barefoot obuvi pro praxi různí. Naším cílem je proto sledovat biomechanické parametry dolních končetin při chůzi u lidí, kteří s barefoot obuví začínají a vyhodnotit je s ročním odstupem, a to v návaznosti na aktuálně probíhající výzkum (SGS16/LF/2018). Využijeme tak experimentální skupin probandů, kteří během roku 2019 splňují podmínky ročního obouvání barefoot obuvi, a to v rozmezí březen - červen 2019. Pro získání dat bude použita 3D kinematická analýza pohybu (Qualisys Oqus, Švédsko) a 2 silové plošiny (Kistler 9286 AA, Švýcarsko). Interpretace získaných výsledků může pomoci zobjektivizovat roční změny chůze v barefoot obuvi a následně i klinicky zhodnotit s výstupem pro běžného uživatele/pacienta.