Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv kineziotejpu na statickou valgozitu paty a dynamické parametry chůze u dětí předškolního věku
Id projektuSGS05/LF/2019
Hlavní řešitelIng. Bc. Lucie Honzíková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceValgózní postavení paty u dětí je velmi diskutovaným tématem mezi odborníky v oblasti ortopedie, pediatrie a rehabilitace. Z hlediska kineziologického, biomechanického i klinického se problematika valgózní paty považuje za významnou. Přístup k řešení valgózního postavení paty je nejednotný a závislý na osobní zkušenosti a postoji lékaře nebo fyzioterapeuta. Lékaři často doporučují obuv s pevným vedením paty, pružnou podrážkou a dobře ohebným svrškem. Dále předepisují ortopedické vložky, které by měly zamezit nadměrné pronaci v subtalárním kloubu během chůze. Zde se často naráží na problém s aplikací ortopedické vložky do obuvi, ať už z hlediska vhodnosti dané obuvi pro vložku, nebo výrazného zmenšování prostoru pro nohu v obuvi. Fyzioterapeuti se přiklánějí k aktivnímu zapojení pacienta do daného problému. Doporučují různá rehabilitační cvičení, která mají za úkol nejen aktivovat svaly nohy, ale také naučit se nohu ovládat vůlí. Tato schopnost se ztrácí díky tomu, že jsou děti obouvány již od okamžiku, kdy se postaví. K posílení účinku terapie valgózního postavení paty se využívá kineziotejp. Aplikován je jak u dětí, tak i dospělých. V současné době není vypracována studie, která by se zabývala vlivem kineziotejpu na vybrané parametry chůze u dětí s valgózním postavením paty ať už hlediska okamžitého účinku, nebo dlouhodobého sledování. Proto je tento projekt zaměřen na sledování změn dynamických parametrů chůze u dětí s valgózním postavením paty při aplikaci kineziotejpu z pohledu okamžitého účinku i dlouhodobějšího sledování (3 měsíců).