Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj nefrotoxicity při léčbě vancomycinem po zvýšení terapeutického rozmezí, validace nové verze programu MW-Pharm pro farmakokinetické modelování pro terapeutické monitorování vancomycinu
Id projektuSGS08/LF/2019-2020
Hlavní řešitelPharmDr. Blanka Kořístková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVancomycin je glykopeptidové baktericidní antibiotikum užívané k léčbě závažných infekcí (endokarditida, sepse, spondylodiscitida), které jsou vyvolány citlivými patogeny, jako zejména methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus. Vancomycin má úzké terapeutické rozmezí a ve vysokých koncentracích půspbí neurotoxicky a ototoxicky. Při dlouhodobější léčbě dochází ke kumulaci vancomycinu v organismu a zvyšuje se jeho koncentrace bez změny dávky i hodnoty sérového kreatininu. Léčbu vancomycinem je proto nezbytné monitorovat pomocí terapeutického monitorování léčiv (TDM). S ohledem na doporučení ?American Society of Health-System Pharmacist, the Infectious Disease Society of America and Society of Infectious Diseases Pharmacists, Am J Health-Syst Pharm 2009;66:82-98? došlo ke změně terapeutického rozmezí, kdy z původního 10-15mg/l pro odběr před aplikací (bez ohledu na diagnózu) je nyní pro závažné infekce a zejména na začátku léčby doporučeno vyšší 15-20 mg/l. K interpretaci naměřených koncentrací se pro TDM používá farmakokinetický software MW-Pharm firmy MediWare. V ČR je běžně používána verze 3:30 v platformě DOS. Vzhledem k horší kompatibilitě s prostředím Windows byla vyvinuta nová verze pro Windows (MW-Pharm++). V naší pilotní studii jsme provedli validaci modelu vancomycin_adult_C2, který poskytuje srovnatelné výsledky s modelem vancomycin adult v DOS verzi. Korelace mezi predikovanou a skutečnou hodnotou u obou modelů je nízká (Spearmanův R: 0.51 ? 0.53, P<0.0001). Procentuální chyba predikce se pohybuje od -34% do +20%. Výstupy modelů rovněž nejsou totožné, přestože oba modely mají shodné vstupní populační parametry. Validace dalších modelů je proto nezbytná.