Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Riziko poruch příjmu potravy u dívek a mladých žen s diabetem mellitem
Id projektuSGS12/LF/2019
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZahraniční studie potvrzují častější výskyt poruch příjmu potravy mezi mladistvými s diabetem mellitem oproti mladistvým bez tohoto onemocnění. Nejčastějším způsobem, jakým se diabetičky snaží vyhnout váhovému přírůstku či snížit tělesnou hmotnost, je manipulace s inzulinem. Tyto praktiky jsou vysoce rizikové a zvyšují pravděpodobnost výskytu pozdních komplikací diabetu, zejména výskyt diabetické retinopatie. Cílem péče o diabetiky, by proto měla být prevence poruch příjmu potravy a následná edukace rizikové populace. Nezbytné je zachycení tohoto rizika a varovných známek svědčících pro poruchy příjmu potravy, ke kterým náleží narušené jídelní postoje. V českém kulturním prostředí není dostupný screeningový nástroj k zachycení tohoto rizika u diabetiků. Cílem výzkumu bude zjistit výskyt rizika poruch příjmu potravy u dívek a mladých žen s diabetem mellitem 1. typu a validovat nástroj ke screeningu rizika poruch příjmu potravy u diabetiků.