Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Predikce pádů u pacientů po cévní mozkové příhodě
Id projektuSGS08/LF/2019
Hlavní řešitelMgr. Iva Fiedorová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePády osob jsou stále celosvětovým problémem veřejného zdraví s významnými socioekonomickými důsledky. Ztráta nebo narušení balančních schopností jsou jedním z příznaků cévních mozkové příhody, tento funkční deficit často přetrvává i po léčbě. Nekvalitní nebo chybějící balanční schopnosti významně narušují celkovou mobilitu těchto pacientů a také je ohrožují pádem. Pády pacientů jsou jednou z nežádoucích událostí v jakémkoliv zdravotnickém zařízení, a proto se jim každé takové zařízení snaží aktivně předcházet detekcí rizikových pacientů (součást ošetřovatelské dokumentace). Pro pacienty po cévní mozkové příhodě však toto hodnocení považujeme za velmi orientační, protože nepostihuje všechny aspekty posturální kontroly a balančních schopností jedince s neurologickým postižením hybnosti. Kromě toho strach z pádů má i často přehlížené psychologické důsledky. Vzhledem k tomu, že riziko pádů je obtížně hodnotitelné, je celá studie zaměřena na stanovení predikce pádů pacientů po cévní mozkové příhodě na základě kombinace vyšetření. Cílem je prověřit jak získané výsledky měření vzájemně korelují - parametry vybraných testů posturografického vyšetření, vybrané klinické testy balančních schopností, subjektivní hodnocení stability a hodnocení stupně soběstačnosti. Dále je cílem studie zjistit, zda je možné na základě kombinace vybraných testů a vyšetření identifikovat míru rizika pádu, eventuelně identifikovat klíčovou složku dysfunkce balančního systému (somatosensorický, vizuální, vestibulární systém) nebo subsystém posturální kontroly (anticipační posturální nastavení, reaktivní složka posturální kontroly, senzorická orientace, limity stability, biomechanická komponenta balance).