Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Organoidní systémy pro modelaci mikroprostředí kostní dřeně ve vývoji mnohočetného myelomu
Id projektuSGS03/LF/2019-2020
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Šimíček, PhD.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTradiční dvourozměrné buněčné kultury jako modelové systémy významně přispěly k výzkumu rakoviny, ale jsou velmi vzdáleny reálnému tkáňovému a nádorovému prostředí, zejména co se týče buněčných interakcí, tkáňových faktorů a genetické heterogenity. K překonání těchto omezení byly vyvinuty organoidní systémy, které přesněji modelují reálnou architekturu a komplexitu tkání. Výzkumný tým Blood Cancer Research Group při FNO a LF OSU se dlouhodobě úspěšně zabývá studiem mnohočetného myelomu (MM), který je charakteristický přítomností četných ložisek aberantních plasmatických buněk v kostní dřeni, jejíž mikroprostředí má pro patogenezi MM rezistenci k léčbě zcela zásadní vliv. Cílem tohoto projektu je proto vývoj a aplikace organoidních buněčných systémů pro modelaci mikroprostředí kostní dřeně ve vývoji, progresi a lékové rezistenci MM. Zavedení unikátní organoidní technologie mimikující mikroprostředí kostní dřeně v laboratorních podmínkách bude znamenat nejen značný posun v metodologii a umožní testovat řadu hypotéz jak na poli základního výzkumu, tak analýzu nových terapeutických přístupů, které lze jen obtížně validovat na klasických buněčných kulturách.