Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Organoidní systémy pro modelaci mikroprostředí kostní dřeně ve vývoji mnohočetného myelomu
Id projektuSGS03/LF/2019-2020
Hlavní řešitelRNDr. Michal Šimíček, PhD.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceTradiční dvourozměrné buněčné kultury jako modelové systémy významně přispěly k výzkumu rakoviny, ale jsou velmi vzdáleny reálnému tkáňovému a nádorovému prostředí, zejména co se týče buněčných interakcí, tkáňových faktorů a genetické heterogenity. K překonání těchto omezení byly vyvinuty organoidní systémy, které přesněji modelují reálnou architekturu a komplexitu tkání. Výzkumný tým Blood Cancer Research Group při FNO a LF OSU se dlouhodobě úspěšně zabývá studiem mnohočetného myelomu (MM), který je charakteristický přítomností četných ložisek aberantních plasmatických buněk v kostní dřeni, jejíž mikroprostředí má pro patogenezi MM rezistenci k léčbě zcela zásadní vliv. Cílem tohoto projektu je proto vývoj a aplikace organoidních buněčných systémů pro modelaci mikroprostředí kostní dřeně ve vývoji, progresi a lékové rezistenci MM. Zavedení unikátní organoidní technologie mimikující mikroprostředí kostní dřeně v laboratorních podmínkách bude znamenat nejen značný posun v metodologii a umožní testovat řadu hypotéz jak na poli základního výzkumu, tak analýzu nových terapeutických přístupů, které lze jen obtížně validovat na klasických buněčných kulturách.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub