Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Odhad referenčních intervalů vybraných biomarkerů synoviální tekutiny
Id projektuSGS14/LF/2019-2020
Hlavní řešitelMgr. Iveta Bystroňová
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je odhadnout referenční interval u vybraných biomarkerů synoviální tekutiny (ST). ST je tvořena ultrafiltrátem krevní plazmy, který je obohacen o mukopolysacharidy produkované buňkami kloubní výstelky. Za fyziologických podmínek obsahuje ST hyaluronát, elektrolyty, glukózu, proteiny a enzymy. Nicméně, výměna látek mezi vaskulárním a lymfatickým systémem a synoviální tekutinou může být narušena nebo změněna. Analýza ST by proto mohla poskytnout informace o typu a stupni alterace v kloubech. Vyšetření daných parametrů ST u kloubních onemocnění by mohlo být hodnotným diagnostickým postupem. U ST je tedy důležité rozlišení, zda se jedná o fyziologickou, nezánětlivou, zánětlivou, septickou či hemoragickou, a také zjištění infekční povahy kloubního onemocnění (resp. odlišení zánětlivého a degenerativního původu kloubních obtíží), diagnostika dny a chondrokalcinózy (pseudodny). Domníváme se, že je nutné stanovit referenční intervaly u základních biochemických (glukóza, celková bílkovina, kyselina močová, laktát, CRR..), hematologických (počet bílých krvinek, počet červených krvinek, relativní a absolutní počet mononukleárů...) a speciálních parametrů v synoviální tekutině (IL-6, presepsin, calprotectin..). Biochemické parametry budou měřeny standardním způsobem na analyzátoru AU 5800, hematologické v režimu Body Fluid na analyzátoru Sysmex XN-9000 a speciální imunochemickými metodami. Rovněž je nezbytné standardizovat postup a vyhodnocení pro průkaz krystalů v synoviální tekutině. Běžně se krystaly nevyskytují ani volné, ani intracelulárně. U akutní dnavé artritidy se vyskytují krystaly urátu sodného, u akutní chondrokalcinózy pyrofosfátu vápenatého, u revmatoidní artritidy cholesterolu a po aplikaci kortikoidů lze detekovat krystaly steroidů. Rozlišení krystalů bude prováděno pomocí polarizační mikroskopie. Tento projekt by měl obrovský přínos pro ortopedii i revmatologii, jelikož pacientů s kloubními infekčními onemocněními neustále přibývá.