Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hodnocení validity toe brachial indexu u diabetiků
Id projektuSGS07/LF/2019
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Machaczka, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceToe brachial index (TBI) je speciální vyšetřovací metoda, která představuje alternativu metody ankle brachial indexu (ABI), a která se obdobně používá k detekci a stanovení ischemické choroby dolních končetin. U diabetiků se ICHDKK vyskytuje ve větší míře, navíc s horší prognózou, probíhá rychleji a vzniká dříve. U diabetiků může vlivem přidružených komplikací docházet ke snížení validity ABI. Příčinou nejčastěji bývá mediokalcinóza tepny, která znemožňuje přesné stanovení systolického tlaku na dolní končetině nebo dává falešně vysoké hodnoty. U nemocných, kde nelze proto změřit kotníkový tlak, se doporučuje změřit systolický tlak na palci s užitím speciální manžetky a sondy ? metoda TBI. Předpokládá se, že arterie na palci jsou méně zatíženy kalcifikací. Některé poslední studie ovšem poukazují na to, že u diabetiků použití TBI nepřináší žádnou výhodu oproti metodě ABI a že obě metody jsou silně provázány. Z našeho předcházejícího výzkumu, ale i závěrů jiných studií je patrné, že použití a interpretace ABI u diabetických pacientů je problematické a nejednoznačné, což v současnosti navíc komplikuje neexistence jednotného standardu pro metodiku a hodnocení ABI/TBI u diabetiků. V ČR je vyšetření ABI doporučováno u všech diabetiků k odhalení časného aterosklerotického postižení (1x ročně) a pokud nelze změřit kotníkový tlak z důvodu nemožnosti komprese tepen, je doporučována metoda TBI. Hlavním cílem tohoto projektu bude vyhodnotit validitu metody TBI u diabetiků, a zjistit, zda tato metoda přináší zlepšení oproti metodě ABI. Soubor probandů budou tvořit pacienti kardiologické ambulance BENEDOR s prokázaným diabetem. Budou použity základní vyšetřovací metody pro zjištění hodnot ABI a TBI a zároveň bude provedeno vyšetření dolních končetin pomocí metody duplexní ultrasonografie. Tato neinvazivní metoda bude použita jako vyšetřovací standard pro srovnání výsledků jednotlivých metod a vyhodnocení validity metody TBI.