Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Biomechanická analýza kolenního kloubu při step down testu u patelofemorálního syndromu
Id projektuSGS03/LF/2019
Hlavní řešitelMgr. Eliška Zahutová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePatelofemorální syndrom postihuje velkou část populace a v mnoha případech se stává chronickým onemocněním, které omezuje aktivní život pacienta. Ačkoliv patelofemorální syndrom není v medicíně novým pojmem, tak stále není známá jeho přesná etiologie. Většina teorií poukazuje na skutečnost, že etiologie je multifaktoriální, ale shodují se, že velký význam má právě biomechanika kolenního kloubu. Cílem tohoto projektu je zhodnotit biomechanické parametry kolenního kloubu při step down testu u probandů s patelofemorálním syndromem v porovnání s kontrolní skupinou. Step down test je standardizovaná metoda simulující obvyklý pohyb jedince, při které budeme měřit EMG aktivitu musculus vastus medialis a musculus vastus lateralis pomocí systému povrchové elektromyografie (MyoMotion, Noraxon, USA) a zároveň hodnotit kinematiku pohybu kolenního pomocí 2 kamer taktéž systému Noraxon. Experimentální skupinu bude tvořit 20 probandů s diagnostikovaným patelofemorálním syndromem a kontrolní skupinu 20 zdravých jedinců. Interpretace získaných výsledků může sloužit jako podklad pro efektivnější diagnostiku patelofemorálního syndromu a k vytvoření vhodné fyzioterapeutické intervence. Získaná data mohou sloužit jako podklad pro následující výzkum v oblasti dalších klinických diagnóz v oblasti dolní končetiny.