Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sociální psychologická vzdálenost jako nástroj zjišťování třídního klimatu a preferenčních postojů učitelů
Id projektuSGS02/FF/2019-2020
Hlavní řešitelMgr. Josef Kundrát, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVýzkumný projekt ověří vztah mezi sociální psychologickou vzdáleností u žáků, dimenzemi třídního klimatu a výskytem preferenčních postojů učitelů k žákům. Hlavním cílem projektu je empiricky podložit konstruktovou validitu sociální psychologické vzdálenosti ve vztahu k třídnímu klimatu a učitelským preferenčním postojům k žákům. Vedlejším cílem projektu je ověřit reliabilitu metody zjišťování sociální psychologické vzdálenosti prostřednictvím grafického projektivního materiálu ve formě tužka a papír, aplikace pro PC a virtuální realitu. Výzkumný projekt bude rozdělen do dvou substudií s odlišnou metodologií sběru a zpracování dat. První substudie, využívající kvantitativní výzkumnou metodologii, bude zaměřena na srovnávací analýzu výsledků vybraných zavedených metod měření třídního klimatu (dotazníky MCI ? My class inventory, KLIT: měření klimatu školní třídy, Klima školní třídy) a nástroje měření psychologické vzdálenosti na principu projekce vzdálenosti do grafického podnětového materiálu (ve formě tužka papír, aplikace pro PC a aplikace pro virtuální realitu). Druhá, kvalitativní substudie bude mít za cíl obsahově analyzovat vyjádření respondentů o vnímané sociální psychologické vzdálenosti při vyplňování podnětového materiálu. Kvalitativní výzkum bude realizován prostřednictvím strukturovaných rozhovorů a kognitivního interview. Výzkumný soubor budou tvořit učitelé druhých stupňů základních škol a žáci sedmých až devátých tříd základních škol v Moravskoslezském kraji. Psychologická vzdálenost je v současnosti intenzivně zkoumaný konstrukt, související s teorií úrovně interpretace (construal level theory). Využití tohoto konstruktu pro potřeby psychodiagnostiky představuje aktuální směr výzkumu s přesahem do aplikační oblasti pedagogické a poradenské psychologie.