Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Profylaktické a terapeutické využití omezené zevní stimulace
Id projektuSGS01/FF/2019-2020
Hlavní řešitelMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceExperimentální a interdisciplinárně pojatý projekt navazuje na předešlé úspěšně řešené projekty z oblasti omezené zevní stimulace (restricted environmental stimulation). Specifikum předkládaného projektu v první substudii je, zaprvé, v zacílení na oblast, která se ukazuje jako nosná, a zadruhé, v přesunu fokusu na jedince ve střední dospělosti. U mladých vysokoškolských studentů jsme se doposud potýkali s tzv. floor & ceiling effect, což znesnadňovalo nalézání statisticky průkaznějších efektů. U zaměstnaných jedinců ve střední dospělosti předpokládáme vyšší míru pracovního stresu a obecně psychofyziologický zdravotní stav více vzdálený od optimálního fungování. Ve druhé substudii zůstane pozornost u vysokoškolských studentů, ovšem se zaměřením na závislostní chování a jeho odvykání (kouření a smartphony/sociální sítě) v návaznosti na doporučení samotného prof. Petera Suedfelda. Základními cíli jsou: - Pokračování v budování mezifakultního interdisciplinárního výzkumu na OU - Udržení OU ve vedoucím postavení ve výzkumu v této oblasti - Navázání na původní výzkumy a jejich adaptace s ohledem na potřeby současnosti - Prověření potenciálu preventivního působení před syndromem vyhoření - Prověření potenciálu v modifikaci zvykového a závislostního chování - Příspěvky na mezinárodních konferencích - Článek pro zahraniční impakt v Q2 za každou fázi studie - Výzkumná monografie na závěr projektu - Dle výsledků jednotlivých fází příprava následného projektu u GA ČR