Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Obraz sacrum v jazyce křesťanské mládeže
Id projektuSGS04/FF/2019-2020
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zamýšlený jako interdisciplinární, tj. čistě jazykovědný s přesahem do kognitivní lingvistiky a teolingvistiky. Měl by přinést autentický materiál, a to z dosud neprobádané jazykové komunikace: jazyk příruček (učebnic a dalších učebních materiálů určených pro výuku náboženství), neformální jazykový projev dětí a mládeže na témata spojená s vírou, církví, společenstvím věřících, církevním životem apod. Tento projev může být jak ústní, tak písemný (elektronická média). Výzkum by zahrnul slovanské jazykové oblasti nacházející se ve třech státech: České republice, v Polsku a v Srbsku, a tři křesťanské církve: římskokatolickou, pravoslavnou a protestantskou (evangelickou augsburského vyznání, popř. jiné evangelické církve).