Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ekonomické a sociální dějiny vybraných lokalit Moravy a Slezska v 18. až 20. století II
Id projektuSGS01/FF/2019
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstatou projektu je zapojení čtyř studentů doktorského studia do týmové práce pod vedením dvou pedagogů. Tým se zaměří na obecné a metodické problémy výzkumu hospodářských a sociálních dějin vybraných lokalit Moravy a Slezska v 18. až 20. století. Jednotliví spolupracovníci budou sledovat danou problematiku z úhlu pohledu témat svých disertačních prací, tzn. z hlediska sociálního, historickodemografického, ekonomického i kulturního. Složení týmu umožňuje ověřovat možnosti různorodých metodických přístupů a jejich vzájemné kombinace (výzkum různorodých typů archivních pramenů, aplikace specifických historických metod výzkumu). Motivací pro podání projektu je snaha zapojit doktorandy do týmové práce a adekvátně pomoci zahájit a dále podpořit jejich samostatný vědecký výzkum. Výsledkem bude požadovaná kvalita jejich dílčích i závěrečných výstupů. Ty budou realizovány formou výstupů v odborných periodicích, rukopisu disertačních prací a aktivní účastí na vědeckých konferencích.