Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Bílá místa dějin a současnosti filozofie: Osobnosti a témata na okraji kánonu
Id projektuSGS03/FF/2019-2020
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je prozkoumat dosud převážně opomíjená témata dějin filozofie i současné diskuze v jejím rámci. Členové řešitelského týmu se zaměří na témata vztahující se k dějinám a filozofii vědy (raně novověká mosaická fyzika coby jeden ze zdrojů moderní vědy; místo analysis situs v dějinách geometrie; diskuze o filozofii barev mezi Goethem, Schopenhauerem a Wittgensteinem; ruský kosmismus), současné epistemologii (lidská zkušenost hodnot), filozofii estetiky (dílo Adriany Piper), modernímu objektivnímu idealismu (Josiah Royce) či eugenice (Anna Pammrová). Tento značně interdisciplinární přístup k převážně neznámým a přehlíženým osobnostem a tématům dopomůže porozumět filozofii a jejímu vývoji ze zcela nového hlediska; budeme tak schopni zasadit filozofii do celistvějšího historického i věděckého kontextu. Mezinárodní rozměr projektu (tj. studie plánované v anglickém jazyce, aktivní účast členů řešitelského týmu na mezinárodních konferencích) konečně umožní představit závěry bádání širšímu, a nejen českému, odbornému publiku.