Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Jak se žije osobám se zdravotním postižením v (sociálním) bydlení v Ostravě?
Id projektuSGS04/FSS/2019
Hlavní řešitelMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNávrh projektu SGS se zaměřuje na téma zhodnocení (sociálního) bydlení osob se zdravotním postižením na území Statutárního města Ostrava. Pozornost výzkumu je zaměřena na 2 cílové skupiny a to na osoby s tělesným pohybovým postižením a osoby s mentálním postižením. V listopadu v roce 2017 byl schválen zastupitelstvem města Ostravy dokument Koncepce sociálního bydlení Statutárního města Ostrava, kde se uvádí, že systém sociálního bydlení bude zaměřen na osoby v bytové nouzi a cílové skupiny sociálního bydlení, tak jak jsou uvedeny v Koncepci sociálního bydlení České republiky 2015-2025. Ve výčtu cílových skupin, které mohou získat podporu v sociálním bydlení, jsou uvedeny i osoby se zdravotním postižením. Je ale otázkou, jakým způsobem jsou/či mohou být osoby se zdravotním postižením v rámci sociálního bydlení v Ostravě podpořeny? Cílem výzkumu je zjistit: Jak se žije osobám se zdravotním postižením v (sociálním) bydlení v Ostravě? Výzkum je zaměřen na získání expertního hlediska - hodnocení zástupců sociálních partnerů podílejících se na řešení otázky zajištění sociálního bydlení pro osoby se zdravotním postižením ve městě Ostrava a získání hlediska zástupců členů cílové skupiny sociálního bydlení (osob se zdravotním postižením) k otázkám: Jakým způsobem by mělo být sociální bydlení ve vztahu k osobám se zdravotním postižením vymezeno a realizováno? V jakém rozsahu a jakým způsobem by měla být realizována podpora osob se zdravotním postižením v oblasti bydlení, aby byla dosažena co nejvyšší míra jejich autonomie? Jaké jsou identifikovány příležitosti a limity pro rozvoj sociálního bydlení rozvoje sociálního bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě?