Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Geneze a relevance mezinárodní sociální práce v kontextu pregraduálního vzdělávání v Česku a Velké Británii
Id projektuSGS03/FSS/2019
Hlavní řešitelMgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt se zabývá neprozkoumaným tématem geneze a relevance mezinárodní sociální práce (MSP) v kontextu pregraduálního vzdělávání v Česku a Velké Británii. MSP práce je neustále se vyvíjející oblastí zájmu pro pedagogy a praktiky, stejně jako nové a budoucí studenty sociální práce. Se zaměřením na sociální spravedlnost, antiopresivní praxi, teorii ekosystémů a interpersonální dovednosti nabízí MSP jedinečné perspektivy, které přispívají profesi sociální práce řešit vysoce aktuální problémy v globálním kontextu. V zahraniční literatuře existují výzkumy zaměřené na koncept MSP a potřeba jejího většího obsahu v rámci učebních osnov je v odborné diskuzi pevně zakotvená (Dominelli, 2010; Healy, 2014; Ranz, Langer, 2018; Carranza, 2018). V České republice tento typ zkoumání chybí. Výzkum vzdělávání MSP je relevantním tématem také v souvislosti se strategií OU v oblasti internacionalizace. Historie realizace a poskytování MSP má hluboké kořeny jak v ČR (Vorlová, 1936) tak v Anglii, kde je běžně zahrnutá do vzdělávaní sociálních pracovníků (Dominelli, 2014). Cílem projektu je provést deskripci a analýzu vývoje a současné role MSP v kontextu pregraduálního vzdělávání na vybraných univerzitách v Česku a Velké Británii. Projekt bude metodologicky ukotven prostřednictvím kvalitativní výzkumné strategie, metodou případové studie (Stake, 2013; Kosnik, 2013).