Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výběr techniky při fundamentálních dovedností ve sportovní gymnastice.
Id projektuSGS06/PdF/2019-20
Hlavní řešitelMgr. Pavel Brtva, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceSportovní gymnastika je jedna ze sportovních disciplín, při které je pohybový aparát vystaven vysokému zatížení. Kombinace nízkého věku a vysoké intenzity zatížení spolu s velkým objemem tréninku představuje rizikový faktor v zatížení horních končetin. Je tedy nutné zaměřit pozornost na možná preventivní opatření u mladých gymnastek. Horní končetiny představují část těla, které se musí vyrovnat s působením velkých sil, jelikož jsou v gymnastice často využívány jako oporové během řady cvičebních tvarů. Tyto síly se tak musejí rozložit mezi hlavní klouby horní končetiny - loketní kloub a zápěstí (Webb & Rettig, 2008). Jednou z možností pro snížení rizika zranění může být správný výběr techniky u základních gymnastických dovedností (Farana et al., 2017; 2018). V praxi se nejčastěji využívá tří postavení rukou na podložce během oporové fáze ? paralelní, reversní a T-postavení. Mezi významné rizikové faktory zranění loketního kloubu a zápěstí patří valgozní laxita loketního kloubu a ulnární odchylka v zápěstí (Keller et al., 2009). Dalším významným parametrem, který může ovlivnit biomechanické zatížení je i délka vřetení kosti (Lau & Pandya, 2017). Pro zisk dat z rozdílů v zatížení mezi jednotlivými technikami bude využito biomechanické analýzy pohybu. Dílčí součástí tohoto projektu bude pilotní měření valgozní laxity a ulnární odchylky pomocí zobrazovací techniky magnetické rezonance. Výsledky této studie mohou napomoci při výběru vhodné techniky provedení u gymnastických dovedností a vést tak ke snížení mechanického zatížení a s tím spojeného rizika zranění.