Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití osobního deníku akčního výzkumu (PARJ) jako nástroje rozvoje vybraných profesních kompetencí studentů sociální pedagogiky
Id projektuSGS07/PdF/2019-20
Hlavní řešitelMgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePříprava pedagogů na profesi zaznamenává posun od modelu předávání kognitivních znalostí dětem k modelu profesionality, který zahrnuje také významné sociálně výchovné působení na děti v oblasti emoční a konativní (Dytrtová&Kohutová, 2009). Pokud chtějí být sociální pedagogové na takové působení připraveni, potřebují již v rámci pregraduální přípravy rozvíjet své sebepoznání a seberegulaci. Jednou z možností je využití individuálních a skupinových setkání v rámci osobnostní přípravy a sebezkušenostních stáží, v našem projektu týdenní stáže v roli klienta v terapeutické komunitě pro závislé. Akční výzkum je jeden z typů výzkumných designů, který umožňuje tento rozvoj výzkumně sledovat (Willis&Edwards, 2014). Osobní deník individuálního akčního výzkumu (PARJ) je jeden z novějších nástrojů sběru dat (Walker-Floyed, 2011). Cílem projektu je na základě kvalitativní analýzy zjistit, jakým způsobem a v jakých oblastech profesního rozvoje pomáhá PARJ studentům sociální pedagogiky jako nástroj rozvoje profesních kompetencí.