Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití interaktivních výukových objektů při rozvoji klíčových kompetencí k řešení problémů
Id projektuSGS02/PdF/2019
Hlavní řešitelMgr. Daniel Tran, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt se zaobírá prozkoumáváním současného stavu využívání interaktivních výukových objektů během výuky žáků základních škol.V rámci monitorování současného stavu používání interaktivních výukových objektů bude pozornost věnována také způsobu zapojení do výuky a dále pak se bude výzkum věnovat také tomu, v jaké míře napomáhají tyto objekty k rozvoji klíčových kompetencí, konkrétně k řešení problémů a částečně také kompetencí komunikativních. Interaktivní výukové objekty budou vybrány na základě rešerše a následně bude vytvořena přehledová studie. Zvláštní důraz bude kladen na mobilní aplikace a digitální učební materiály. Vybrané interaktivní výukové objekty budou rozčleněny do předem stanovených kategorií a to na základě učebních stylů žáka, konkrétně modelu VARK. U vybraných objektů bude provedena jejich detailní analýza, dále pak jejich začlenění do příslušné kategorie a bude zkoumán vliv na rozvoj klíčových kompetencík řešení problémů a komunikace žáků základní školy.