Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dokončení výzkumu a finalizace dvou monografií (Richard Kubla. Lída Mašková-Kublová, Eva Hadrabová-Nedbalová)
Id projektu
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt navazuje na předchozí SGS-granty (vedené Viktorem Velkem) s plánovanými výstupy v podobě tří monografií. První monografie (SGS01/FU/2016) vyjde na konci roku 2018 tiskem. Finalizace dalších dvou (SGS01/FU/17, Richard Kubla a SGS01/FU2018, Lída Mašková-Kublová a Eva Hadrabová-Nedbalová) se týká tento SGS projekt. V roce 2018 výzkum (SGS01/FU2018) přinesl objevení dosud neznámých částí pozůstalostí R. Kubly a L. Maškové. Jedná se jak o prameny z privátní sféry, tak i z archivu Ostravského muzea a z Českého muzea hudby. Cílem a smyslem tohoto nového projektu je zapracovat nově získané materiály a z nich plynoucí informace do dvou připravených monografií a dospět ke zhotovení finálních souborů určených k publikování a k dokončení trilogie. Oproti minulým letům projekt nevyžaduje náklady na cesty do archivních institucí, nákup techniky, literatury apod. Základem projektu je obsahové zpracování pozůstalostí, grafické zpracování a překlad nově začleněných textů do německého jazyka.