Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kde končí práce, kde začíná život? Transformace prací v Rakousku a Česku
Id projektu84p7
Hlavní řešitelDr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.
Období2/2019 - 4/2019
PoskytovatelKatedra sociologie, Action
Stavukončený
AnotaceVýchodiskem předloženého projektu jsou proměny v oblasti práce, které jsou viditelné nejen v Evropě. I když můžeme zaznamenat nadnárodní tendence jako například ?Prolínání pracovního a osobního života?, není zatím předvídatelné, jakou konkrétní podobu budou tyto změny v různých Evropských státech mít a jaké jsou s tím spojené šance a rizika. Pohled na sousedské země Rakousko a Českou republiku s jejich společnou historií se nám zdá výhodný, jelikož můžeme najít podobné tendence ale i rozdíly ve vývoji, i když oba státy jsou si z geografického hlediska blízké. Na základě tohoto se dá diskutovat široké tematické spektrum. V rámci jednodenního sympozia na Ostravské univerzitě diskutují vědci z Rakouska i z České republiky aktuální zjištění a zároveň budoucí výzkumné otázky v dané problematice se zainteresovanou veřejností.